11 Μαρ 2019

Διάλεξε και πάρε...Στα 10 χρόνια της ραδιοσυναλληλίας  του Εν τω Φωτί  Σου οψόμεθα Φως, έχουν έρθει  πολλά μηνύματα ενισχυτικά, παραμυθητικά, ανυπόκριτα αγαπητικά, διαφωτιστικά...Έχουν φτάσει και άλλα, που εξέφραζαν έναν αντίλογο σε όσα πρεσβεύει αυτή η εκπομπή και τα κείμενα που την περιβάλλουν, πολλά εκ των οποίων υπογράφει η ουτιδανότητά μας. Τώρα αν θέλετε να σας αναφέρουμε ποια μηνύματα μας αναπαύουν περισσότερο, θα σας πούμε πως ψυχοβλαβώς είμαστε  ανθρωπάρεσκοι και φίλαυτοι, ώστε να σας δώσουμε μια απάντηση που η καλή σας προαίρεση υπαγορεύει… Ωστόσο πολλές φορές από ένα μήνυμα που εκ πρώτης αναγνώσεως δεν θέλγει και δεν χαροποιεί, προκύπτει μεγάλη διδασκαλία και νόημα που σαν λύχνος και δόγμα λυτρωτικό  οδηγεί! Κρατήστε την λέξη δόγμα, θα μας χρειαστεί στην συνέχεια τούτου του κειμένου. Κάτω από μια εκπομπή μας  στο διαδίκτυο υπήρχε το παρακάτω μήνυμα: «Σε έχω δει εσένα! Εσύ είσαι της θρησκείας; Σε αυτήν την χώρα ο,τι δηλώσει ο καθένας! ….Πάντως διατηρώ το δικαίωμα να προσπαθώ να βλέπω καθαρά και πέρα από δόγματα τους ανθρώπους! Κάτι δίκαιο και συνακόλουθο με την πραγματική αλήθεια…» Είναι προφανές το μήνυμα που θέλει να μας στείλει ο ανώνυμος αδελφός ή αδελφή μας! Διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος. Ότι δηλαδή στις εκπομπές και στα γραφτά μας είμαστε δογματικοί και ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους στους από εδώ και στους από εκεί ! Δυο όχθες! Δυο στρατόπεδα! Το προφανές!
Έτσι ακριβώς είναι! Μόνο που όσοι βρίσκονται από εδώ  φωνάζουν σπαραχτικά με αγάπη και πόνο ψυχής στους απέναντι, στους οποίους κάποιες φορές δίχως να το καταλάβουμε θωρούμε και εμάς τους ίδιους να συγκαταριθμούμεθα:
-Ε , εσείς οι απέναντι! Ελάτε από εδώ! Είναι όμορφα εδώ! Έχει φως εδώ! Το Φως!
Ας επανέλθουμε τώρα στην επίμαχη λέξη! Δόγμα είναι κάτι το απαραβίαστο, το αδιαμφισβήτητο! Ο Τριαδικός μας Θεός! Δόγμα απαρασάλευτο η Τριαδικότητα! Παραδεκτό καθ ολοκληρίαν! Αν στο ελάχιστο παραβιαστεί πας απέναντι , στο σκοτάδι! Θα σου φωνάξω να έρθεις από εδώ, στο Φως! Δεν θα έρθω όμως εγώ εκεί ! Κατάλαβες αδελφέ μου , ταλαίπωρε εαυτέ μου; Πιστεύω εις Έναν Θεό,…και εις Έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν…τον εκ Του Πατρός Γεννηθέντα…. και  εις Το Πνεύμα το Άγιον   Το εκ του Πατρός  Εκπορευόμενον και συν Υιώ Συμπροκυνούμενον και Συνδοξαζόμενον… Δόγμα ακατάληπτο, ανερμήνευτο! Δεν επιδέχεται αποδείξεως! Άρα δεν επιδέχεται και αμφισβητήσεων και αμφισημιών και κατά αναλογίαν θεωρήσεων, που θέλει και αποζητά η πραγματική αλήθεια, ο ρεαλισμός, η αντικειμενική πραγματικότητα! Η δογματική αλήθεια ενώπιόν μας! Συμπορευόμενη με την Ευαγγελική αλήθεια! Και μέσα στις Ευαγγελικές λαλιές υπάρχει η διάκριση! Δεν είναι διχοτομικός ο λόγος αδελφέ μου! Δεν διχοτομεί ο λόγος του Ευαγγελίου του Χριστού μας  όπως εσένα σου φαίνεται!  Ναι , χωρίζει συνεχώς σε δυο όχθες, μα εκλιπαρεί σε μετάνοια και σε ένα λυτρωτικό, σωστικό πέρασμα στην φωτεινή πλευρά! Δεν διχοτομεί λοιπόν, μόνο ορθοτομεί!
…οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.( Ματθ.γ,12). Ο σίτος στην αποθήκη, το άχυρο στην φωτιά!  Δογματικός ο Τίμιος Πρόδρομος; Χωρίς αγάπη χωρίζει στα δύο, εκείνος που τελειότερος άνθρωπος  από αυτόν δεν γεννήθηκε (μετά την Παναγία μας). Δεν μας αρκεί το εγκώμιο τούτο που το πανίερο στόμα του Χριστού μας του απέδωσε, για να κατανοήσουμε οτι ο λόγος του Βαπτιστή ικετεύει σε ξερίζωμα των αγκαθιών των παθών από την ψυχή μας, για να κατοικήσει ο Κύριος εντός της; Και είναι κατάγιομο το Ευαγγέλιο από τέτοιους εμφατικούς και ψυχωφελείς διαχωρισμούς! καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. (Ιω. ε,29) .Ο αντίλογος και του αδελφού μας αλλά και πολλών «αγαπούληδων αγαπολόγων» είναι ότι με το να καταδεικνύουμε αυτόν τον χωρισμό, απομακρύνουμε τους άλλους δήθεν! Με αγάπη μόνο να προσπαθούμε λένε! Ναι , με αγάπη να προσπαθούμε! Αλλά αδελφέ μου, μόλις κάποιος βρίσκεται στο χείλος του  γκρεμού και κινδυνεύει, εσύ θα τον πλησιάσεις αθόρυβα για να του πείς πόσο τον αγαπάς και να του χαϊδέψεις τα αυτιά θα του πεις πόσο καλός και άγιος είναι , ή εκείνη την κρίσιμη και δίχως αύριο ώρα θα του φωνάξεις με όλη σου την σύμπονη δύναμη : Πρόσεχε αδελφέ μου, θα γκρεμιστείς , θα χαθείς! Μην κάνεις άλλο βήμα! Αγάπη ο Θεός μα και δικαιοσύνη! Έχει δυο πόδια ο Θεός ( όπως έλεγε και ο κυρ Δημήτρης ο Παναγόπουλος)! Μην το ξεχνάμε αυτό!
….Λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ δύο ἔσονται ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται…(Λουκ. ιζ,34επ.) Ομιλεί και εδώ ο Χριστός μας! Ο ένας δίκαιος και ο άλλος ανάξιος! Ο ένας σε προϋπάντηση Κυρίου και ο άλλος εγκαταλείπεται! Δεν βλέπει καθαρά ο Χριστός μας; Μη γένοιτο! Μήπως στρογγυλεύει, μήπως εξωραϊζει, μήπως τάχα λέει πως όλοι θα σωθούν απροϋπόθετα; Ναι, αυτοί που δεν γνώρισαν την  αλήθεια  και έφυγαν από τούτην τη ζωή αλλιώς θα κριθούν στην πανσοφία και στην παγγνωσία του Δεσπότη Κριτή! Για τους υπόλοιπους που είχαν πρόσβαση στην μόνη αλήθεια; Θυμάμαι έναν συμπαθέστατο ηλικιωμένο καφετζή σε μια ονειρεμένη γειτονιά της Μεγαλόχαρης  Τήνου!
-Ελα, μου είπε, να σε πάω εδώ στην Αγία Αικατερίνα να προσκυνήσεις!   Έχω τα κλειδιά και πηγαίνω κάθε βράδυ και ανάβω τα καντήλια της! Μπήκαμε μέσα! Κατανυκτικός Ναός που το ιερό του ακουμπούσε σχεδόν στα Τηνιακό καφενεδάκι! Ευλογημένος σκέφτηκα ο αδελφός! Μια ανάσα δίπλα του ένας Οίκος Κυρίου!-Την αγαπάτε την Αγία Αικατερίνα! Δεν θα χάνετε ακολουθία! –Ξέρεις παιδί μου, δεν έρχομαι στις ακολουθίες! Πηγαίνουμε στην δική μας! Εμείς είμαστε καθολικοί! Αλλά δεν έχει και καμία διαφορά! Στον ίδιο Θεό πιστεύουμε! Μετά το πρώτο μου ξάφνιασμα , σκέφτηκα πως το ίδιο έχω ακούσει (με έναν πιο λανθάνοντα τρόπο ίσως) από πολλούς δικούς μας Ορθοδόξους Εκκλησιαστικούς παράγοντες! Στον ίδιο Θεό πιστεύουμε όλοι! Καθίσαμε με τον αδελφό μας και του είπαμε κάποιες από τις αμέτρητες χαώδεις διαφορές της Ορθοδοξίας και του Παπισμού! Του φανερώσαμε το δόγμα! Προβληματίστηκε! Εγώ παιδί μου δεν τα ξέρω όλα αυτά που μου λες! Ξανά ο λόγος του Χριστού μας ο Ευαγγελικός μπροστά μας!... ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς,ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾿ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.(Λουκ. ιβ,47-48).
Ας απευθυνθεί η σημερινή μας εκπομπή σε όσους εξισώνουν και εξομοιώνουν, αυτοδικαιούμενοι ως της αγάπης και της πραγματικής αδογμάτιστης δήθεν αλήθειας άνθρωποι της θρησκείας! Σε εκείνον τον γέροντα στην Τήνο, στον γείτονά μου τον Σκανδιναβό τον προτεστάντη,  που έρχεται στην Εκκλησία και παρακολουθεί και είναι ευλαβής και τόσο υπέροχος μα δεν εξομολογείται, δεν προσκυνά εικόνες, δεν αποδέχεται την Αειπάρθενο Παναγία μας, μα αγαπάει τον Άγιο Χαραλάμπη τον…γείτονά του!  Ας μιλήσει τούτη η εκπομπή στον αγνωστικιστή συμμαθητή μου και στον συγγενή μου, που έπαψαν να μου μιλάνε γιατί γίναμε λένε θρησκόληπτοι, μανιακοί, δογματικοί, που όλα πλέον τα βλέπουμε σε μια διαστροφή με έναν οξύ διχοτομικό λόγο! Είπαμε όμως και φυσικά δεν αναφερόμαστε στην ελαχιστότητά μας:  Άλλο διχοτομώ και άλλο ορθοτομώ! Δυο όχθες, δύο άκρα! Δεν υπάρχει χλιαρό! Ή ζεστό ή παγωμένο! Διάλεξε και πάρε! Μέρες Σαρακοστής Αγίας! Στις Κυριακές προπορευόμενη πάντοτε η Αγία Ορθοδοξία , υψώνοντας τις Αγίες εικόνες της Πίστης, με τα τιμώμενα Πανάγια πρόσωπα που λάμπρυναν τους αμέτρητους αιώνες της! Η Ορθοδοξία είναι Φως! Έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Γεώργιος Καψάνης ο Γρηγοριάτης Σοφός Αγιορείτης, πως κάθε πρωί που σηκωνόμαστε από τον ύπνο πρέπει να κάνουμε μια στρωτή μετάνοια μπροστά στον Χριστό μας και να Τον ευχαριστούμε που γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δεν πέσαμε στην ολέθρια πλάνη της αίρεσης ή της αθεΐας. Πάλι ο διαχωρισμός! Η Αλήθεια και το ψέμα! Και εδώ  διαλέγεις και παίρνεις!
Νώντας Σκοπετέας
Σαρακοστή 2019
Απόσπασμα από ομότιτλη εκπομπή  


2 σχόλια:

Γράψτε τα σχόλιά σας εδώ...